I.v.m. het Corona-virus, zullen alle sessies (intake, behandeling en relatietherapie) plaats vinden middels video-bellen. Dit om de gezondheid risico's van de clienten en behandelaar te waarborgen. De praktijk is dus niet gesloten. Praktijk Kemna heeft geen wachtlijst op dit moment.

Praktijk Kemna richt zich op

Identiteitsproblemen

onzekerheid, laag zelfbeeld, perfectionisme
faseproblematiek seksuele geaardheid
coming-out problematiek
problemen met intimiteit
burn-out problematiek

(wachtlijst: geen)

Angst- en stemmingsklachten

specifieke fobieën en dwang
somberheid en depressie

Trauma gerelateerde klachten

onverwerkte problemen
herbelevingen, vermijding, verhoogde prikkelbaarheid
rouw en verlies
gevoelens van schuld, schaamte en boosheid

Relatieproblemen

problemen met de losmaking of het aangaan van relaties
conflictueuze relaties